Shipping

USA | United Arab EmiratesBuy 1 , Shipping Cost per Item : USD 10
Buy 2 to 5 , Shipping Cost per Item : : USD 7
Buy 6 to 10 , Shipping Cost per Item : : USD 6
Buy 11 & above , Shipping Cost per Item : : USD 8
Canada | UK | France | Germany | Spain | ItalyBuy 1 , Shipping Cost per Item : USD 17
Buy 2 to 5 , Shipping Cost per Item : : USD 14
Buy 6 to 10 , Shipping Cost per Item : : USD 13
Buy 11 & above , Shipping Cost per Item : : USD 15
AustraliaBuy 1 , Shipping Cost per Item : USD 23
Buy 2 to 5 , Shipping Cost per Item : : USD 20
Buy 6 to 10 , Shipping Cost per Item : : USD 19
Buy 11 & above , Shipping Cost per Item : : USD 21
Rest of WorldBuy 1 , Shipping Cost per Item : USD 29
Buy 2 to 5 , Shipping Cost per Item : : USD 26
Buy 6 to 10 , Shipping Cost per Item : : USD 25
Buy 11 & above , Shipping Cost per Item : : USD 21